Loading…

جزیره شبکه و زیرساخت

ارسال کننده: araf56
کارشناس نرم افزار-کارشناس ارشد فناوری اطلاعات-مدرس کامپیوتر-مدیر فناوری اطلاعات -net+,mcse,ccna,ceh certificate
ارسال پیام خصوصی
امتیازات این مطلب
نکته: آموزش مقدماتی اسکریپت نویسی به Batch File
Image

گام به گام با آموزش برنامه نویسی BATCH FILE ها


درس دوم : متغیرهای محیطی و دستور SET
این متغیرها از نوع رشته ای هستند و از این متغیرها می توان برای ذخیره سازی و بازخوانی آن ها استفاده کرد.
SET VAR=[STRING]
ECHO %VAR%
بطور مثال:
@ECHO OFF
SET SCORE=10
ECHO %SCORE%
OUTPUT : 10
متغیرها محیطی عمومی
 1. %CD% مسیر جاری را در خود دارد
 2. %OS% نسخه سیستم عامل را در خود دارد
 3. %DATE% تاریخ سیتم را در خود دارد
 4. %TIME% ساعت سیستم را در خود دارد
 5. %RANDOM% یک عدد تصادفی بین 0 تا 32766 تولید می کند
با استفاده از این دستور می توان عملیات ریاضی انجام داد
بطورمثال:
@ECHO OFF
SET SCORE=30
SET /A SCORE=%SCORE%+1
ECHO %SCORE%
OUTPUT : 31
از دیگر عملگرها می توان به موراد زیر اشاره کرد
 1. عملگرهای ریاضی : ضرب * تقسیم / %باقیمانده +جمع - تفریق
 2. عملگرهای انتسابی := =+ =- =% =/
 3. عملگر % VAR:~1,2% از کاراکتر اول رشته به طول 2 جدا می کند
 4. عملگر % VAR:~1,-2% از کاراکتر اول رشته 2 تا از آخر جدا می کند
 5. عملگر % VAR:~-1,2% از یک از آخر به طول دو تا جدا می کند
 6. عملگر % VAR:~ 2% از کاراکتر دوم رشته تا انتها را جدا می کند.
 7. عملگر % VAR:~-2% از دومین کاراکتر از آخر رشته تا انتها را جدا می کند.
بطورمثال:
@ECHO OFF
SET STR=ALIREZA
%STR:1,3%
OUTPUT : LIR

نویسنده : علیرضا(ARAF)
منبع: ITPRO
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد
دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است

برای ارسال نظر وارد شوید.